methodology

روش‌ها

ایده ای که در سال 1397 به همت موسسه به سوی اجتهاد در شهر مشهد افتتاح گردید.

هدف اصلی این ایده جذاب ، پاسخ به دغدغه های مختلف علمی و پژوهشی طلاب مسیر اجتهاد می باشد.

شناخت مسیر علمی طلبگی، آسیب شناسی موانع، تولید کمک آموزشی برای تحصیل بهتر و مشاوره تحصیلی از اهداف ایده روش ها می باشد.

اساتید مجرب و شناخته شده در عرصه های مختلف با موسسه به سوی اجتهاد همکاری می نمایند که فعالیت روش ها حاصل جلسات اتاق فکر متعدد، برگزاری نشت ها و ضبط مصاحبه ها در محضر اساتید معظم حوزه علمیه می باشد.

دست آورد این فعالیت ها ابتدا به صورت «صوت و تقریر» در سایت درس گفتار ارائه می گردد و در گام بعد در قالب کلیپ های تصویری در آپارات و سایت اختصاصی مجموعه، بارگذاری می شود.