درس الروضة البهیة - کتاب الطهارة

«الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» اثر شيخ زين‌الدين بن على بن احمد عاملى، معروف به شهيد ثانى (م ۹۶۶ ق) می‌باشد و یکی از بهترين شروح کتاب «اللمعة الدمشقية» تأليف شهيد اول است و يك دوره‌ی نيمه استدلالى از تمام ابواب فقه را در بردارد.

نحوه نگارش كتاب به گونه‌اى است كه هم افراد مبتدى مى‌توانند مباحث فقهى آن را به آسانى بياموزند و هم علماء و فضلاء از آن استفاده نمايند.

عبارات لطيف و ذوقى و سليقه‌ی بى‌نظير در نگارش متن آن، اين كتاب را از بهترين شروح مزجى فقهى قرار داده، به گونه‌اى كه تميّز بين متن و شرح مشكل است.

از زمان نگارش اين كتاب، فقها و بزرگان به آن توجه داشته و در كتاب‌هایش به آن استناد نموده‌اند و در حدود یکصد شرح و حاشیه بر آن نگاشته شده است.

اين كتاب در كنار «روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان» و «مسالك الأفهام» از آثار جاويدان شهيد ثانى است كه صدها سال است در حوزه‌هاى علمیه شيعه محور تعليم و تعلم قرار گرفته است و هنوز هم از مهم‌ترين كتاب‌هاى درسى حوزه‌هاى علميه مى‌باشد که در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم حوزه خوانده می‌شود و از آنجا که از بین کتابهای که در حال حاضر درحوزه تدریس می‌شود، تنها کتابی است که مشتمل بر تمام ابواب فقهی است و برخی از ابواب فقهی تنها در این کتاب درس گرفته می‌شود اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند.

وضعیت نشر

چاپی که مورد استفاده قرار گرفته است تحقیق مجمع الفکر الاسلامی است که در ۵ جلد تهیه شده است که چهار جلد آن به متن کتاب اختصاص دارد و جلد پنجم فهرست‌های متنوع کتاب است.

میانگین تدریس : ۲٫۱ صفحه در ساعت
تعداد جلسات: ۵۵
زمان جلسات: ۴۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱ نکات مقدماتی
جلد ۱ صفحه ۴۹ - ۴۹ ۰۰:۴۹:۰۱

نکاتی پیرامون شهید اول ( نام شهید اول، محل تولد و شهادت، تألیفات) - نکاتی پیرامون شهید ثانی ( نام شهید ثانی، محل تولد و شهادت، نحوه شهادت، شهید در کلام دیگران) - اهداف آموزشی.

۲ تعریف لغوی و اصطلاحی طهارت
جلد ۱ صفحه ۴۹ - ۴۹ ۰۰:۵۰:۱۰

تعریف لغوی و اصطلاحی طهارت - اشکال نخست و دوم شهید ثانی بر تعریف اصطلاحی طهارت مطرح شده از سوی شهید اول

۳ اشکالات شهید ثانی به تعریف طهارت و دلیل طهور بودن آب و خاک
جلد ۱ صفحه ۴۹ - ۵۱ ۰۰:۴۲:۴۸

اشکال شهید ثانی به تعریف طهارت (تعریفی که شهید اول از طهارت ارائه داده است، مانع اغیار نیست.) - دلیل طهور بودن آب و خاک - آب مطهر حدث و خبث می باشد - نجاست مطلق آب با تغییر اوصاف ثلاثه (بو، رنگ و طعم)

۴ شیوه طهارت آب نجس
جلد ۱ صفحه ۵۱ - ۵۳ ۰۰:۴۸:۱۹

ماهیت شناسی آب جاری- شیوه طهارت آب نجس: زوال تغیّر و ملاقات با آب کرّ- عدم لزوم ملاقات بصورت دفعی- عدم لزوم امتزاج آب نجس با آب کر- لزوم علو یا مساوی بودن سطح آب کر نسبت به آب نجس

۵ آب کر و آب چاه (قسمت اول)
جلد ۱ صفحه ۵۳ - ۵۵ ۰۰:۴۴:۳۶

مساحت آب کر- وزن آب کر- تعریف آب چاه- موارد ششگانه نزح جمیع آب چاه: بعیر، ثور، خمر، مسکر، دم الحدث، فقاع

۶ آب چاه (قسمت دوم)
جلد ۱ صفحه ۵۵ - ۵۷ ۰۰:۴۸:۱۶

مواردی که نزح به اندازه یک کر را به دنبال دارند: دابّة، بقرة، حمار، بغل- میته انسان، نزح 70 دلو را اقتضا می کند- مواردی که نزح 50 دلو را واجب می کند: خون زیاد، مدفوع مرطوب انسان- مواردی که اقتضای نزح 40 دلو را دارد: روباه، خرگوش، گوسفند، خوک، سگ، گربه و شبه ذلک، بول الرجل- تبیین معنای شبه ذلک در عبارت شهید.

۷ آب چاه (قسمت سوم)
جلد ۱ صفحه ۵۷ - ۵۸ ۰۰:۴۴:۳۸

بول الرجل و مباحث مربوطه - تبیین اصل احتیاط و برائت - مواردی که نزح 30 دلو را اقتضا می کنند: اختلاط باران با بول و عذره و خرء الکلب - تبیین صورتی که آب باران با یک مورد مخلوط شود.

۸ آب چاه (قسمت چهارم)
جلد ۱ صفحه ۵۸ - ۶۰ ۰۰:۴۶:۵۴

مواردی که نیازمند نزح 10 دلو دارند: یابس العذره، قلیل الدم - مواردی که نیازمند نزح 7 دلو دارند: پرنده «کبوتر و بزرگتر از آن»، موش در صورتی که بدن آن باد کرده باشد، بول پسربچه، جنبی که عین نجاست در بدن ندارد، خروج کلب از آب چاه بصورت زنده - مواردی که نیازمند نزح 5 دلو دارد: فضله مرغ جلّال.

۹ آب چاه (قسمت پنجم)
جلد ۱ صفحه ۶۰ - ۶۱ ۰۰:۴۶:۲۵

مباحث پایانی فضله مرغ - مواردی که نیازمند نزح 3 دلو است : موش در صورتی که بدنش باد یا متلاشی نشده باشد، مار، وزغ، عقرب - مواردی که نیازمند نزح 1 دلو می باشد: گنجشک و هر پرنده ای که کوچک تر از کبوتر باشد - ضعیف بودن روایات مقدرات نزح آب چاه - شیوه نزح جمیع آب چاه در چاه هایی که آب فراوان دارند - تراوح: حضور 4 مرد یا بیشتر برای نزح آب چاه

۱۰ آب چاه (قسمت پایانی) + آب مضاف
جلد ۱ صفحه ۶۱ - ۶۳ ۰۰:۴۷:۳۶

عدم کفایت حضور زنان و بچه ها برای تراوح به نظر شهید ثانی - حکم صورتی که اوصاف ثلاثه آب چاه به نجاستی که مقدّر دارد تغییر کند - حکم صورتی که اوصاف ثلاثه آب چاه به نجاستی که مقدّر ندارد تغییر کند - آب مضاف: تعریف آب مضاف، حکم آب مضاف، شیوه نجس شدن آب مضاف، شیوه طاهر شدن آب مضاف.

۱۱ سؤر + مسأله دوم: بالوعه
جلد ۱ صفحه ۶۳ - ۶۵ ۰۰:۴۹:۵۷

رد نظریه شیخ و علامه در شیوه طهارت آب مضاف - تعریف سؤر - احکام سؤر - سؤر های مکروه - بالوعه - احکام مستحبی بالوعه

۱۲ مسأله سوم: اعیان نجسه
جلد ۱ صفحه ۶۵ - ۶۶ ۰۰:۴۴:۰۹

اعیان نجسه: بول و غائط حیوان غیر مأکول اللحم، خون و منی حیوان ذی النفس، میته، سگ و خوک خشکی، کافر، مسکر مایع بالاصالة، فقاع

۱۳ موارد وجوب ازاله نجاست و موارد معفو عنه
جلد ۱ صفحه ۶۶ - ۶۸ ۰۰:۴۶:۰۲

مورد یازدهم از اعیان نجسه: عصیر عنبی - موارد وجوب ازاله نجاست: مسجد، قرآن، ضرائح مقدسه، محل سجده، لباس و بدن نمازگزار - موارد معفو ازاله نجاست: خون جروح و قروح ، خون کمتر از درهم بغلی - مسائل مربوط به خون کمتر از درهم بغلی.

۱۴ دو مورد از موارد معفو در نجاست لباس مصلی + شیوه طهارت اشیاء نجس با آب
جلد ۱ صفحه ۶۸ - ۷۰ ۰۰:۴۷:۲۳

نکته پایانی مسئله درهم بغلی: اصابه خون کمتر از درهم بغلی با مایع طاهر - موارد معفو در نجاست لباس مصلی: لباس مربی بچه ، نجاست لباسی که به تنهایی ساتر عورت نیست - شیوه طهارت لباس و هر آنچه که غساله را درون خود نگه می دارد با آب قلیل و آب کر وجاری - شیوه طهارت اشیائی که غساله از آن ها جدا می شود با آب قلیل و آب کر و جاری

۱۵ حکم ولوغ سگ و خوک و غساله
جلد ۱ صفحه ۷۰ - ۷۱ ۰۰:۵۰:۴۵

حکم ظرفی که سگ در آن ولوغ کرده باشد - حکم ظرفی که موش در آن مرده یا خوک از آن مایعی نوشیده - توضیح در خصوص تعارض ادله - حکم غساله - نظر شهید اول و ثانی در خصوص حکم غساله

۱۶ حکم غساله + مطهرات
جلد ۱ صفحه ۷۱ - ۷۳ ۰۰:۴۸:۴۳

سایر نظرات در خصوص حکم غساله - مورد استثناء غساله «ماء الاستنجاء» - مطهرات: آب، زمین، خاک، جسم طاهر، خورشید.

۱۷ مطهرات (قسمت ۲)
جلد ۱ صفحه ۷۳ - ۷۴ ۰۰:۴۸:۴۲

نکات پایانی مطهر پنجم (خورشید) - آتش مطهر است در صورتی که شئ نجس را به دود یا خاکستر تبدیل کند - مطهر ششم: نقص البئر - مطهر هفتم: ذهاب ثلثی العصیر - مطهر هشتم: استحاله - مطهر نهم: انقلاب الخمر خلا - مطهر دهم: اسلام - شیوه تطهیر باطن بدن

۱۸ موجبات وضو + واجبات وضو
جلد ۱ صفحه ۷۵ - ۷۶ ۰۰:۴۶:۱۵

تفسیر لغت وضو - موجبات وضو : بول ، غائط ، ریح ، نوم ، زوال عقل، استحاضه - مورد اول از واجبات وضو: نیت

۱۹ واجبات وضو ۲
جلد ۱ صفحه ۷۶ - ۷۷ ۰۰:۴۶:۵۵

مواردی که در تحقق نیت لازم است: قصد الوجوب (قصد وجه) ، قصد تقرب ، قصد الاباحه - مورد دوم از واجبات وضو: جری الماء - مقداری که باید در صورت از حیث طول و عرض شسته شوند - لزوم غسل مواضع التحذیف و عذار و عارض

۲۰ واجبات وضو (قسمت سوم)
جلد ۱ صفحه ۷۷ - ۷۹ ۰۰:۵۰:۲۸

واجبات وضو: تخلیل خفیف الشعر، غسل دست راست، غسل دست چپ، مسح سر، مسح پا راست، مسح پا چپ - حدود غسلات و مسحات