کتاب عوامل منظومه

کتاب «عوامل منظومه»، تأليف كمال‌الدين بن حسام، رساله‌اى است پيرامون عوامل اِعراب در علم نحو كه در آن، اين عوامل، به شكلى بسيار زيبا و كاربردى، در قالب اشعارى موزون و آهنگين، به زبان فارسى، به نظم كشيده شده است.

مؤلف ، 100 عامل نحوى را كه در كتاب عوامل جرجانی آمده است، در ضمن 32 بيت شعر فارسى بيان كرده و به‌عنوان ترجمه‌اى مختصر و منظوم از عوامل جرجانى، به حاكم وقت هرات معزالدين حسین پيش‌كش نموده است.

وضعیت نشر

نسخه حاضر از کتاب عوامل منظومه، در ضمن کتابهایی است که در کتاب جامع المقدمات گردآوری شده است و توسط موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین به چاپ رسیده است.

عوامل منظومه

صفحه 297 , صفحه 298 , صفحه 299 , صفحه 300 ,