کتاب العوامل لملا محسن

کتاب «عوامل ملا محسن»، اثر عربى ملا محسن قزوينى، كتابى است پيرامون عوامل اِعراب در زبان عربى.

مؤلف عوامل را بیست نوع دانسته است؛ كه سيزده‌تاى آن سماعى و بقيه قياسى است.

مؤلف، در تبيين مطالب، علاوه بر استفاده از شواهد قرآنى، روايى، اشعار فارسى و عربى، در لابه‌لاى مباحث با عنوان «تنبيه»، ابهامات را روشن كرده است.

شيوه تنظيم اين رساله، همان شيوه كتاب عوامل جرجانى است؛ با اين تفاوت كه مطالب آن، گسترده و جامع‌تر بوده و شواهدى كه مؤلف بكار برده، در بسيارى از موارد، با آن، متمايز است.

وضعیت نشر

نسخه حاضر از کتاب عوامل ملامحسن، در ضمن کتابهایی است که در کتاب جامع المقدمات گردآوری شده است و توسط موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین به چاپ رسیده است.