کتاب الحلقة الثانیة

کتاب پیش رو حلقه دوم از کتاب « دروس في علم الاصول » است.

درباره کتاب

كتاب « دروس في علم الاصول» معروف به «حلقات الاصول» تأليف آيت الله سيد محمد باقر صدر است كه با شيوه اى نو و ابتكارى براى تدريس در دوره سطح و سطح عالى حوزه نوشته شده است. اين اثر از اتقان علمى خوبى برخوردار است و در عين حال به لحاظ روشى جزء روشمندترين كتاب‏هايى است كه در حوزه علميه در رابطه با علم اصول نگاشته یافته است. كتاب مشتمل بر سه حلقه است كه هر يك از حلقات مشتمل بر فصول و بخشهاى متعددى است كه به لحاظ ساختار شبيه هم است اما به لحاظ تفصيل و عمق مطالب متفاوت است.

شهيد صدر در تدوين كتاب، آموزش مرحله به مرحله را مد نظر داشته و پياده نموده است، از اين‏رو می‌‏بينيم در حلقه اول از مطالب اصولى به اختصار سخن می‌گويد و همان مطالب را با عمق بيشترى در حلقه دوم مطرح می‌‏كند و نهايتاً در حلقه سوم، عمق مطالب و كميت و كيفيت آن نسبت به دو حلقه اول و دوم بيشتر و بهتر ميشود. البته برخی از مباحثی که در کتاب مطرح شده در حلقه بعد از آن تکرار نشده و به همان مقدار اکتفاء گردیده است.

وضعیت نشر

از جمله چاپ‌هایی که از این کتاب در بازار نشر موجود است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  چاپ مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید صدر، تحقیق شده توسط گروه تحقیق کنگره بین المللی آیت الله العظمی شهید صدر.
 • چاپ موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
 • چاپ مجمع الفکر الاسلامي همراه با تعليقاتى ارزشمند از سید على اكبر حائرى. (در این چاپ، حلقه سوم فقط تا بحث دلالات التقرير آمده است و در انتهای کتاب ملاحق سه گانه‌ای چاپ شده که در چاپ‌های دیگر نیامده است)

نسخه استفاده شده در سایت مطابق چاپ مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید صدر است.

برخی از کتب مرتبط با حلقه دوم

 • کتاب «قواعد كلى استنباط» (ترجمه و شرح دروس في علم الأصول) تالیف رضا اسلامی، ترجمه و شرح فارسى كتاب « دروس في علم الاصول» (موجود در نرم افزار اصول فقه و نیز کتابخانه دیجیتال نور)
 • کتاب «البرنامج التدريسي للحلقة الثانية من حلقات علم الأصول للسيد الشهيد الصدر»، اثر محمود عیدانی در ۲ جلد (موجود در کتابخانه دیجیتال نور)
 • کتاب «شرح الأصول من الحلقة الثانیة»، اثر محمد صنقور علی بحرانی در ۲ جلد (موجود در نرم افزار اصول فقه و نیز کتابخانه دیجیتال نور)
 • کتاب «الحلقة الثالثة في اسلوبها الثاني»، اثر باقر ایروانی در۴ جلد (موجود در نرم افزار اصول فقه و نیز کتابخانه دیجیتال نور)
 • کتاب «الدروس، شرح الحلقة الثانیة»، اثر سید کمال حیدری در ۴ جلد (موجود در نرم افزار اصول فقه و نیز کتابخانه دیجیتال نور)
 • کتاب «محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانیة»، اثر عبد الجبار رفاعی در ۲ جلد (موجود در نرم افزار اصول فقه و نیز کتابخانه دیجیتال نور)
 • کتاب «دروس في اصول الفقه (توضيح الحلقة الثانية) »، اثر محمد حسین اشکنانی (موجود در نرم افزار اصول فقه)
 • کتاب «شرح الحلقة الثانیة»، اثر ناجی طالب آل فقیه عاملی (موجود در نرم افزار اصول فقه و نیز کتابخانه دیجیتال نور)
 • کتاب «مذاكرة الاصول في كتاب الحلقة الاولى و الثانية»، اثر ناصر محمد مسباع (موجود در نرم افزار اصول فقه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور)

الحلقة الثانیة

صفحه 167 , صفحه 168 , صفحه 169 , صفحه 170 , صفحه 171 , صفحه 172 , صفحه 173 , صفحه 174 , صفحه 175 , صفحه 176 , صفحه 177 , صفحه 178 , صفحه 179 , صفحه 180 , صفحه 181 , صفحه 182 , صفحه 183 , صفحه 184 , صفحه 185 , صفحه 186 , صفحه 187 , صفحه 188 , صفحه 189 , صفحه 190 , صفحه 191 , صفحه 192 , صفحه 193 , صفحه 194 , صفحه 195 , صفحه 196 , صفحه 197 , صفحه 198 , صفحه 199 , صفحه 200 , صفحه 201 , صفحه 202 , صفحه 203 , صفحه 204 , صفحه 205 , صفحه 206 , صفحه 207 , صفحه 208 , صفحه 209 , صفحه 210 , صفحه 211 , صفحه 212 , صفحه 213 , صفحه 214 , صفحه 215 , صفحه 216 , صفحه 217 , صفحه 218 , صفحه 219 , صفحه 220 , صفحه 221 , صفحه 222 , صفحه 223 , صفحه 224 , صفحه 225 , صفحه 226 , صفحه 227 , صفحه 228 , صفحه 229 , صفحه 230 , صفحه 231 , صفحه 232 , صفحه 233 , صفحه 234 , صفحه 235 , صفحه 236 , صفحه 237 , صفحه 238 , صفحه 239 , صفحه 240 , صفحه 241 , صفحه 242 , صفحه 243 , صفحه 244 , صفحه 245 , صفحه 246 , صفحه 247 , صفحه 248 , صفحه 249 , صفحه 250 , صفحه 251 , صفحه 252 , صفحه 253 , صفحه 254 , صفحه 255 , صفحه 256 , صفحه 257 , صفحه 258 , صفحه 259 , صفحه 260 , صفحه 261 , صفحه 262 , صفحه 263 , صفحه 264 , صفحه 265 , صفحه 266 , صفحه 267 , صفحه 268 , صفحه 269 , صفحه 270 , صفحه 271 , صفحه 272 , صفحه 273 , صفحه 274 , صفحه 275 , صفحه 276 , صفحه 277 , صفحه 278 , صفحه 279 , صفحه 280 , صفحه 281 , صفحه 282 , صفحه 283 , صفحه 284 , صفحه 285 , صفحه 286 , صفحه 287 , صفحه 288 , صفحه 289 , صفحه 290 , صفحه 291 , صفحه 292 , صفحه 293 , صفحه 294 , صفحه 295 , صفحه 296 , صفحه 297 , صفحه 298 , صفحه 299 , صفحه 300 , صفحه 301 , صفحه 302 , صفحه 303 , صفحه 304 , صفحه 305 , صفحه 306 , صفحه 307 , صفحه 308 , صفحه 309 , صفحه 310 , صفحه 311 , صفحه 312 , صفحه 313 , صفحه 314 , صفحه 315 , صفحه 316 , صفحه 317 , صفحه 318 , صفحه 319 , صفحه 320 , صفحه 321 , صفحه 322 , صفحه 323 , صفحه 324 , صفحه 325 , صفحه 326 , صفحه 327 , صفحه 328 , صفحه 329 , صفحه 330 , صفحه 331 , صفحه 332 , صفحه 333 , صفحه 334 , صفحه 335 , صفحه 336 , صفحه 337 , صفحه 338 , صفحه 339 , صفحه 340 , صفحه 341 , صفحه 342 , صفحه 343 , صفحه 344 , صفحه 345 , صفحه 346 , صفحه 347 , صفحه 348 , صفحه 349 , صفحه 350 , صفحه 351 , صفحه 352 , صفحه 353 , صفحه 354 , صفحه 355 , صفحه 356 , صفحه 357 , صفحه 358 , صفحه 359 , صفحه 360 , صفحه 361 , صفحه 362 , صفحه 363 , صفحه 364 , صفحه 365 , صفحه 366 , صفحه 367 , صفحه 368 , صفحه 369 , صفحه 370 , صفحه 371 , صفحه 372 , صفحه 373 , صفحه 374 , صفحه 375 , صفحه 376 , صفحه 377 , صفحه 378 , صفحه 379 , صفحه 380 , صفحه 381 , صفحه 382 , صفحه 383 , صفحه 384 , صفحه 385 , صفحه 386 , صفحه 387 , صفحه 388 , صفحه 389 , صفحه 390 , صفحه 391 , صفحه 392 , صفحه 393 , صفحه 394 , صفحه 395 , صفحه 396 , صفحه 397 , صفحه 398 , صفحه 399 , صفحه 400 , صفحه 401 , صفحه 402 , صفحه 403 , صفحه 404 , صفحه 405 , صفحه 406 , صفحه 407 , صفحه 408 , صفحه 409 , صفحه 410 , صفحه 411 , صفحه 412 , صفحه 413 , صفحه 414 , صفحه 415 , صفحه 416 , صفحه 417 , صفحه 418 , صفحه 419 , صفحه 420 , صفحه 421 , صفحه 422 , صفحه 423 , صفحه 424 , صفحه 425 , صفحه 426 , صفحه 427 , صفحه 428 , صفحه 429 , صفحه 430 , صفحه 431 , صفحه 432 , صفحه 433 , صفحه 434 , صفحه 435 , صفحه 436 , صفحه 437 , صفحه 438 , صفحه 439 , صفحه 440 , صفحه 441 , صفحه 442 , صفحه 443 , صفحه 444 , صفحه 445 , صفحه 446 , صفحه 447 , صفحه 448 , صفحه 449 , صفحه 450 , صفحه 451 , صفحه 452 , صفحه 453 , صفحه 454 , صفحه 455 , صفحه 456 , صفحه 457 , صفحه 458 , صفحه 459 , صفحه 460 , صفحه 461 , صفحه 462 , صفحه 463 , صفحه 464 , صفحه 465 , صفحه 466 , صفحه 467 , صفحه 468 , صفحه 469 , صفحه 470 , صفحه 471 , صفحه 472 ,