کتاب صیغ مشکله

کتاب «صيغ مشكله»، رساله‌اى مختصر در علم صرف مى‌باشد كه مؤلف آن ناشناخته است.

اين كتاب، در تبيين و تعيين و ريشه‌يابى برخى از صيغه‌هاى افعال و اسماء عربى مى‌باشد كه دشوار به نظر مى‌رسند. مؤلف اين رساله، چگونگى تحول اين صيغه‌ها را بيان كرده و دليل صرفى آن را گفته است.

در اين رساله، بيست و پنج صيغه فعل عربى بيان شده كه چهار مورد آن (تقفُ، متُّ، تزدري، و ازَّيَّنت)، از قرآن كريم مى‌باشد.

وضعیت نشر

نسخه حاضر از کتاب صیغ مشکله، در ضمن کتابهایی است که در کتاب جامع المقدمات گردآوری شده است و توسط موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین به چاپ رسیده است.