کتاب الأمثلة

كتاب «الامثله»، تأليف مير سيد شريف جرجانى، كتابى است پيرامون علم صرف. اين رساله كه بسيار مختصر است، شامل يك دوره كامل صرف افعال عربى مى‌باشد.

اين كتاب، به زبان فارسى قديم بوده و نثر آن، متفاوت با نثر امروزى است.

مؤلف، در چند صفحه به‌طور خلاصه، مشتقات مصدر؛ يعنى صيغه‌هاى ماضى، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، نهى، جحد، نفى و استفهام را بيان كرده است.

وضعیت نشر

نسخه حاضر از کتاب الامثله، در ضمن کتابهایی است که در کتاب جامع المقدمات گردآوری شده است و توسط موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین به چاپ رسیده است.