درس دروس في علم الاصول - الحلقة الاولی

درباره درس

مجموعه دروس پیش رو اختصاص به حلقه اول از کتاب دروس في علم الاصول شهید صدر دارد که توسط استاد سید محمد صادق علم الهدی بصورتی منظم وشیوا در 28 جلسه ارائه شده است.

روش فراگیری درس

شهید صدر در مقدمه کتاب نکاتی براى طلابى كه حلقه اول را مى‌خوانند بیان می کند:

مناسب است كتاب «المعالم الجديدة في الاصول» را مطالعه كنند.چون حلقه اول مختصرى از آن كتاب با كمى تغيير و تعديل است.تفاوت ميان اين دو كتاب آن است كه هنگامى كه كتاب المعالم الجديدة را نوشتيم،خواننده را شخص آزادى كه خود كتاب را مطالعه مى‌كند در نظر گرفتيم و سعى ما برآن بوده كه نظريات اصولى را به گونه‌اى شرح دهيم كه با مطالعه كتاب و بدون احتياج به استاد قابل فهم باشد.اما حلقه اول از اين حلقات سه‌گانه ويژه طلابى كه علم اصول را مى‌آموزند قرار داده شده است و فرض را برآن گذاشته‌ايم كه مطالب با درس گرفتن آموخته شود.

و در ادامه می فرماید:

شايسته است طلبه شرح استاد را كاملا فراگيرد و بنويسد تا ملكه نويسندگى و به قلم آوردن مطالب علمى در او رشد كند و مصطلحات و زبان علمى اين رشته و نظريات مطرح شده در ذهن او به خوبى جاى گيرد و آمادگى هرچه بيشتر را براى نگارش بحثهاى خارج در آينده پيدا كند.

کتاب پیش رو حلقه اول از کتاب « دروس في علم الاصول » است.

درباره کتاب

كتاب « دروس في علم الاصول» معروف به «حلقات الاصول» تأليف آيت الله سيد محمد باقر صدر است كه با شيوه اى نو و ابتكارى براى تدريس در دوره سطح و سطح عالى حوزه نوشته شده است. اين اثر از اتقان علمى خوبى برخوردار است و در عين حال به لحاظ روشى جزء روشمندترين كتاب‏هايى است كه در حوزه علميه در رابطه با علم اصول نگاشته یافته است. كتاب مشتمل بر سه حلقه است كه هر يك از حلقات مشتمل بر فصول و بخشهاى متعددى است كه به لحاظ ساختار شبيه هم است اما به لحاظ تفصيل و عمق مطالب متفاوت است.

شهيد صدر در تدوين كتاب، آموزش مرحله به مرحله را مد نظر داشته و پياده نموده است، از اين‏رو می‌‏بينيم در حلقه اول از مطالب اصولى به اختصار سخن می‌گويد و همان مطالب را با عمق بيشترى در حلقه دوم مطرح می‌‏كند و نهايتاً در حلقه سوم، عمق مطالب و كميت و كيفيت آن نسبت به دو حلقه اول و دوم بيشتر و بهتر ميشود. البته برخی از مباحثی که در کتاب مطرح شده در حلقه بعد از آن تکرار نشده و به همان مقدار اکتفاء گردیده است.

وضعیت نشر

از جمله چاپ‌هایی که از این کتاب در بازار نشر موجود است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • چاپ مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید صدر، تحقیق شده توسط گروه تحقیق کنگره بین المللی آیت الله العظمی شهید صدر.
  • چاپ موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
  • چاپ مجمع الفکر الاسلامي همراه با تعليقاتى ارزشمند از سید على اكبر حائرى. (در این چاپ، حلقه سوم فقط تا بحث دلالات التقرير آمده است و در انتهای کتاب ملاحق سه گانه‌ای چاپ شده که در چاپ‌های دیگر نیامده است)

نسخه استفاده شده در سایت مطابق چاپ مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید صدر است.

برخی از کتب مرتبط با حلقه اول:

میانگین تدریس : ۴٫۵ صفحه در ساعت