کتاب شرح العوامل في النحو

کتاب «شرح العوامل في النحو»، اثر ملا نظر على گيلانى، شرحى است بر كتاب «عوامل جرجانى».

در اين اثر، شارح، كتاب عوامل را به‌گونه مزجى شرح داده است. وى براى تبيين مطالب، مثال‌هايى متنوع از آيات و روايات و اشعار و... ذكر كرده است. در بخش حروف جر، معانى تك‌تك آن‌ها را همراه با مثال آورده است.

وضعیت نشر

نسخه حاضر از کتاب شرح العوامل فی النحو، در ضمن کتابهایی است که در کتاب جامع المقدمات گردآوری شده است و توسط موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین به چاپ رسیده است.