درس الروضة البهیة (بخش ۵) (الطلاق - الغصب)

محدوده جلسات این درس از صفحه ۳۴۵ جلد ۳ کتاب شرح لمعه تا صفحه ۵۸۰ همان جلد ( پایان جلد سوم و ابتدای کتاب اللقطة) است.

کتابهای مطرح شده در آن عبارتند از:

لازم به ذکر است که کتاب العتق و كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد که بعد از کتاب اللعان است تدریس نشده است.

«الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» اثر شيخ زين‌الدين بن على بن احمد عاملى، معروف به شهيد ثانى (م ۹۶۶ ق) می‌باشد و یکی از بهترين شروح کتاب «اللمعة الدمشقية» تأليف شهيد اول است و يك دوره‌ی نيمه استدلالى از تمام ابواب فقه را در بردارد.

نحوه نگارش كتاب به گونه‌اى است كه هم افراد مبتدى مى‌توانند مباحث فقهى آن را به آسانى بياموزند و هم علماء و فضلاء از آن استفاده نمايند.

عبارات لطيف و ذوقى و سليقه‌ی بى‌نظير در نگارش متن آن، اين كتاب را از بهترين شروح مزجى فقهى قرار داده، به گونه‌اى كه تميّز بين متن و شرح مشكل است.

از زمان نگارش اين كتاب، فقها و بزرگان به آن توجه داشته و در كتاب‌هایش به آن استناد نموده‌اند و در حدود یکصد شرح و حاشیه بر آن نگاشته شده است.

اين كتاب در كنار «روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان» و «مسالك الأفهام» از آثار جاويدان شهيد ثانى است كه صدها سال است در حوزه‌هاى علمیه شيعه محور تعليم و تعلم قرار گرفته است و هنوز هم از مهم‌ترين كتاب‌هاى درسى حوزه‌هاى علميه مى‌باشد که در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم حوزه خوانده می‌شود و از آنجا که از بین کتابهای که در حال حاضر درحوزه تدریس می‌شود، تنها کتابی است که مشتمل بر تمام ابواب فقهی است و برخی از ابواب فقهی تنها در این کتاب درس گرفته می‌شود اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند.

وضعیت نشر

چاپی که مورد استفاده قرار گرفته است تحقیق مجمع الفکر الاسلامی است که در ۵ جلد تهیه شده است که چهار جلد آن به متن کتاب اختصاص دارد و جلد پنجم فهرست‌های متنوع کتاب است.

میانگین تدریس : ۲٫۴ صفحه در ساعت
تعداد جلسات: ۸۵
زمان جلسات: ۶۶ ساعت و ۳۲ دقیقه
۱ اقسام طلاق ۱
جلد ۳ صفحه ۳۵۷ - ۳۵۹ ۰۰:۴۲:۴۱

اقسام طلاق / طلاق های حرام / طلاق مکروه / طلاق واجب / طلاق مستحب / طلاق سنی

۲ اقسام طلاق ۲
جلد ۳ صفحه ۳۵۹ - ۳۶۰ ۰۰:۴۳:۵۵

اقسام طلاق بائن / طلاق رجعی / طلاق عده

۳ اقسام طلاق ۳
جلد ۳ صفحه ۳۶۰ - ۳۶۲ ۰۰:۴۶:۲۵

طلاق سنی بالمعنی الاخص / افضل طلاق ها / قول ابن بکیر در مورد طلاق سنی بالمعنی الاخص

۴ اقسام طلاق ۴
جلد ۳ صفحه ۳۶۲ - ۳۶۵ ۰۰:۴۵:۱۳

بررسی قول عبدالله بن بکیر در طلاق سنی / طلاق حامل / تقسیم طلاق ها بر طهر های مختلف

۵ اقسام طلاق ۵
جلد ۳ صفحه ۳۶۵ - ۳۶۶ ۰۰:۳۶:۵۲

رجوع در طلاق / شک در طلاق / طلاق مریض

۶ اقسام طلاق ۶
جلد ۳ صفحه ۳۶۶ - ۳۶۸ ۰۰:۴۶:۵۶

طلاق مریض / انواع رجوع در طلاق / انکار طلاق / رجوع به ذمیه

۷ اقسام طلاق ۷
جلد ۳ صفحه ۳۶۸ - ۳۶۹ ۰۰:۴۹:۳۳

رجوع به ذمیه / اختلاف بین زوجین / طلاق اخرس / حداقل زمان عده

۸ اقسام طلاق ۸
جلد ۳ صفحه ۳۶۹ - ۳۷۲ ۰۰:۵۱:۰۸

حداقل زمان عده در حرة و امة / ادعای زن در بچه و عدّه / الفصل الثالث فی العدد

۹ انواع عدّه ۱: عده ذات الاقراء و ذات الشهور
جلد ۳ صفحه ۳۷۲ - ۳۷۴ ۰۰:۴۷:۳۱

کیفیت عده در زن ذات اقراء و ذات شهور / استثناء از حکم قبل

۱۰ انواع عدّه ۲: عده زن حامله
جلد ۳ صفحه ۳۷۴ - ۳۷۶ ۰۰:۴۴:۰۷

عده زن حامله / عده وفات / حِداد / حکم زنی که شوهرش مفقود شده

۱۱ انواع عدّه ۳: حکم زنی که شوهرش مفقود شده
جلد ۳ صفحه ۳۷۷ - ۳۷۸ ۰۰:۴۹:۰۳

حکم زنی که شوهرش مفقود شده / حکم پیدا شدن زوج

۱۲ انواع عدّه ۴: عدّه ذمیة و امّ ولد
جلد ۳ صفحه ۳۷۸ - ۳۷۹ ۰۰:۴۵:۵۸

عدّه امة در صورت عِتق / عدّه ذمیّة / عدّه امّ ولد

۱۳ انواع عدّه ۵: عدّه ام ولد
جلد ۳ صفحه ۳۷۹ - ۳۸۰ ۰۰:۴۳:۳۳

عده ام ولد / کیفیت استبراء امه

۱۴ احکام طلاق ۱: حکم اول و دوم
جلد ۳ صفحه ۳۸۱ - ۳۸۲ ۰۰:۴۸:۴۹

احکام طلاق / حکم نفقه زن در ایام عده رجعی / حکم خروج زن از منزل طلاق

۱۵ احکام طلاق ۲: حکم سوم و چهارم
جلد ۳ صفحه ۳۸۲ - ۳۸۳ ۰۰:۵۱:۴۳

حکم اخراج زن از منزل طلاق / استثنا از حکم اخراج زن / حکم نفقه کنیزی که ازدواج کرده است / نفقه زن حاملی که طلاق بائن داده شده است

۱۶ احکام طلاق ۳: حکم پنجم
جلد ۳ صفحه ۳۸۳ - ۳۸۵ ۰۰:۴۸:۳۰

ثمره اختلاف در نفقه حامل / انهدام مسکن طلاق / فوت زوج در ایام عده

۱۷ احکام طلاق ۴: حکم ششم
جلد ۳ صفحه ۳۸۵ - ۳۹۰ ۰۰:۴۸:۴۴

حکم ششم از احکام طلاق / زمان شروع عده / کتاب خلع و مبارات / معنای خلع / صیغه خلع

۱۸ کتاب الخلع و المبارات ۱: صیغه خلع و بحث فدیة
جلد ۳ صفحه ۳۹۰ - ۳۹۲ ۰۰:۵۰:۱۸

تعارض دو روایت در صیغه خلع / بحث فدیه و باذل آن / بحث ضمان ما لم یجب

۱۹ کتاب الخلع و المبارات ۲: پرداخت فدیة توسط متبرّع
جلد ۳ صفحه ۳۹۲ - ۳۹۳ ۰۰:۵۴:۰۳

بحث از جواز بذل فدیة توسط متبرّع / بیان دو قول در این مساله / رجوع به فدیة توسط متبرّع / کلام صاحب شرایع و نقد آن

۲۰ کتاب الخلع و المبارات ۳: مشکلات عوض و خلع امة
جلد ۳ صفحه ۳۹۳ - ۳۹۴ ۰۰:۴۹:۰۰

مشکلاتی که در عوض پیش می آید / حکم عوضی که از بین رفته است / حکم عوضی که معیوب است / حکم عوضی که مال غیر است / احکام خلع در امة