كتاب آداب المتعلّمين


ترجمه مختصر كتاب آداب المتعلّمين

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

پيشگفتار :

قال الله تعالى : فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ... ، «بنابراين بشارت و مژده بده بندگان مرا ، آنان كه هرگاه گفتارى را بشنوند ، نيكوتر آن را برگزيده و به كار مى بندند ، زُمَر ١٨ ـ ١٧».

با توجّه به اين كه كتاب شريف آداب المتعلّمين عربى بود ، و با توجّه به اين كه آشنايى با مطالب آن براى مبتدى ضرورى به نظر مى رسد ، و نيز با توجه به اين كه استفاده مطالب آن از مَتْنِ عربى براى مبتدى ميسّر نبود ، لذا ، اين كتاب ترجمه گرديد و در ابتداى جامع المقدّمات قرار داده شد ، تا هم زودتر و هم بهتر مورد استفاده كامل دانشجويان ابتدايى حوزه هاى علوم دينى و نيز دانشجويان ديگر قرار گيرد ، و لازم به يادآورى است كه : مطالب اين كتاب نيز همانند مطالب بسيارى از كتابهاى ديگر است ، يعنى چنين نيست كه صد در صد آنها ، صد در صد مورد قبول وپذيرش باشد ، بلكه همين كه

۳۹۷