کلاس خارج فقه

مشخصات کلاس
  • دوره: سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
    روزها: شنبه تا چهارشنبه
    ساعت: ۰۸:۰۰
    مدت هر جلسه: ۱ ساعت
مهدی گنجی
استاد
مهدی گنجی
تعداد جلسات ارائه شده: ۰