کلاس خارج فقه، بحث نکاح

مشخصات کلاس
۱ جلسه "ششصد و دوم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی/ پایان سال تحصیلی /
۰۹ خرداد ۱۴۰۲
۲ جلسه "ششصد و یکم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۰۸ خرداد ۱۴۰۲
۳ جلسه "ششصدم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۰۷ خرداد ۱۴۰۲
۴ جلسه "پانصد و نود و نهم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۰۶ خرداد ۱۴۰۲
۵ جلسه "پانصد و نود و هشتم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۰۳ خرداد ۱۴۰۲
۶ جلسه "پانصد و نود و هفتم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۰۲ خرداد ۱۴۰۲
۷ جلسه "پانصد و نود و ششم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۸ جلسه "پانصد و نود و پنجم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
۹ جلسه "پانصد و نود و چهارم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۰ جلسه " پانصد و نود و سوم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۱ جلسه " پانصد و نود و دوم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۲ جلسه " پانصد و نود و یکم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۳ جلسه " پانصد و نودم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴ جلسه " پانصد و هشتاد و نهم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۵ جلسه " پانصد و هشتاد و هشتم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۶ جلسه " پانصد و هشتاد و هفتم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۷ جلسه " پانصد و هشتاد و ششم " مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۸ جلسه "پانصد و هشتاد و پنجم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۹ جلسه "پانصد و هشتاد و چهارم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۰ جلسه "پانصد و هشتاد و سوم" مبحث نکاح/ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰- استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲