شیعه در اسلام

بخش اول :

كيفيت پيدايش ونشو ونماى شيعه

آغاز پيدايش شيعه وكيفت آن :

آغاز پيدايش شيعه را كه براى اولين بار به شيعه على عليه‌السلام ( اولين پيشوا از پيشوايان اهل بيت عليهم‌السلام ) معروف شدند همان زمانِ حيات پيغمبراكرم بايد دانست وجريان ظهور وپيشرفت دعوت اسلامى در بيست وسه سال زمان بعثت موجبات زيادى در برداشت كه طبعاً پيدايش چنين جمعيتى را در ميان ياران پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ايجاب مى كرد.

١. پيغمبر اكرم در اولين روزهاى بعثت كه به نص قرآن مأموريت يافت كه خويشان نزديك تر خود را بدين خود دعوت كند (٢) صريحا به ايشان فرمود كه هر يك از شما به اجابت دعوت من سبقت گيرد وزير وجانشين ووصى من است على عليه‌السلام پيش از همه مبادرت نموده اسلام را پذيرفت وپيغمبر اكرم ايمان او را پذيرفت ووعده هاى خود را (٣) تقبل نمود. عادتاً محال است

__________________

(١) اولين اسمى كه در زمان رسول خدا پيدا شد شيعه بود كه سلمان وابوذر ومقداد وعمار با اين اسم مشهور شدند. « حاضر العالم الاسلامى ، ج ١ ، ص ١٨٨ »

(٢) شعراء ، آيه ٢١٥

(٣) در ذيل اين حديث على عليه‌السلام مى فرمايد : من كه از همه كوچك تر بودم عرض كردم : من وزير تو مى شوم پيغمبردستش را به گردن من گذاشته فرمود : اين شخص برادر ووصى وجانشين من مى باشد بايد از او اطاعت نماييد مردم مى خنديدند وبه ابى طالب مى گفتند : تو را امر كرد كه از پسرت اطاعت كنى. « تاريخ طبرى ، ج ٢ ، ص ٦٣ ؛ تاريخ ابى الفداء ، ج ١ ، ص ١١٦ ؛ البداية والنهاية ، ج ٣ ، ص ٣٩ ؛ غاية المرام ، ص ٣٢٠ »