شیعه در اسلام

با تجربه وفحص به دست ما رسيده هيچ گونه دليلى نداريم كه آنها دائمى هستند وهيچ حادثه اى هرگز با غير علل واسباب عادى خود متحقق نمى شود معجزاتى كه به پيغمبران خدا نسبت داده شده محال وخلاف عقل ( مانند زوج بودن عدد سه ) نيستند بلكه خرق عادت مى باشند در صورتى كه اصل خرق عادت از اهل رياضت بسيار ديده وشنيده شده.

شماره پيغمبران خدا

به حسب نقل در گذشته تاريخ ، پيغمبران بسيارى آمده اند وقرآن كريم نيز كثرت ايشان را تأييد فرموده وعده هايى از ايشان را به نام ونشان ياد كرده ولى عدد مشخص براى ايشان ذكر ننموده است.

از راه نقل قطعى شماره ايشان به دست نيامده جز اين كه در روايت معروف كه از ابى ذر غفارى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله است عدد ايشان صد وبيست وچهار هزار تعيين شده است.

پيغمبران اولوالعزم صاحبان شريعت

به حسب آنچه از قرآن كريم استفاده مى شود همه پيغمبران خدا شريعت نياورده اند بلكه پنج نفر از ايشان كه حضرات نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله هستند اولوالعزم وصاحبان شريعت مى باشند وديگران در شريعت تابع اولوالعزم بوده اند. خداى متعال در كلام خود مى فرمايد : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى (١)

__________________

(١) شورى ، آيه ١٢ : « خدا تشريع فرمود براى شما از دين آنچه به نوح عليه‌السلام توصيه كرده وآنچه را كه به خودت وحى كرديم وآنچه را كه به ابراهيم وموسى وعيسى عليه‌السلام توصيه كرديم » . آيه در مقام امتنان است ومعلوم است در اين صورت اگر غير از اين پنج تن كه در آيه ذكر شده اند اگر پيغمبر ديگرى صاحب شريعت بود ذكر مى شد